Aanpassing lintenbeleid Aalsmeer

Woont u in de z.g. ‘lintbebouwing’ in Aalsmeer of Kudelstaart? Dan kan deze informatie interessant voor u zijn. De versie van vorig jaar is op punten aangepast onder de naam “nota Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van de gemeente Aalsmeer 2e herziening” en ligt vanaf nu zes weken ter inzage in het raadhuis van Aalsmeer. De documenten zijn ook digitaal in te zien via deze link.